0
محتوای آشپزی کباب بال
دوره-کباب-زنی

آموزش کامل کباب زن و تخته زن آقای پرویز مقدم

دوره آموزش کباب زن و تخته زن در این دوره، آموزش کامل به همراه جزییات با بهترین کیفیت دوازده نوع کباب که اکثر ما ایرانیان به یادگیری آن علاقه مند هستیم امکان معرفی دانشپذیر به سازمان فنی و حرفه از ...