0
محتوای آموزش خیاطی
دوره-اندازه-گیری-اصولی-پارچه

آموزش کامل اندازه گیری اصولی و الگو کشی خانم عاطفه عبدلی

دوره آموزش اندازه گیری اصولی و الگوکشی در این دوره آموزش کامل خیاطی شامل موارد زیر توسط خانم عاطفه عبدلی آموزش داده می شود:        1. اندازه گیری درست و اصولی        2. الگوی اساس بالاتنه ...
دوره-غیر-حضوری-انتقال-پنس

آموزش انتقال پنس و مدل سازی خانم فهیمه امامی

دوره فشرده و کامل انتقال پنس و مدل سازی در صورت  گذراندن دورهای مقدماتی خیاطی و مشکل در تشخیص الگوی مدلهای جدید و متنوع ، این دوره بسیار برای شما لازم می باشد. در این دوره تمامی مفاهیم پنس را ...