0
محتوای خیاطی
دوره-غیر-حضوری-انتقال-پنس

آموزش انتقال پنس و مدل سازی خانم فهیمه امامی

دوره فشرده و کامل انتقال پنس و مدل سازی در صورت  گذراندن دورهای مقدماتی خیاطی و مشکل در تشخیص الگوی مدلهای جدید و متنوع ، این دوره بسیار برای شما لازم می باشد. در این دوره تمامی مفاهیم پنس را ...