0

پل های ارتباطی

شقایق جم سا

مهارت ها

مشاور و راه اندازی رستوران 100
مدرس و آموزش آشپزی 100
آشپزی 93

خانم شقایق جم‌سا فعال در حوزه مشاوره و راه اندازی رستوران ، نویسندگی و تحقیقات در زمینه آشپزی ، و آموزش آشپزی  می باشد.

ایشان دارای رزومه برجسته و تجربیاتی از جمله ، مشاوره و راه اندازی رستوران ، کسب سه دوره رتبه اول در برنامه دستپخت ، مولف و نویسنده کتاب آشپزی ، مدرس آکادمی آشپزی دستپخت و دارای تندیس شف خلاق و ایده برتر غذای سالم هستند.