0
خانم عاطفه عبدلی

پل های ارتباطی

  • 021-77273160

عاطفه عبدلی

مهارت ها

الگو سازی 100
دوخت 100

عاطفه عبدلی از سال ۱۳۹۰ آموزش خیاطی را شروع نموده در زمینه های الگوی سازی و دوخت تخصص ویژه دارد. ایشان در تمامی دوره های آموزشی حضوری و مجازی خود سعی بر برگزاری دوره به زبان ساده دارد