0

پل های ارتباطی

ملیحه دولت

مهارت ها

آشپزی 100
شیرینی پزی 100

ملیحه دولت

کارشناس مجله هنرآشپزی

کارشناس آشپزی شبکه آموزش

شبکه جهانی جام جم برنامه خانه مهر و برنامه روز خوش و برنامه بخانه برمیگردیم

دارای ۴۱مدرک مهارتی فنی حرفه ومیراث فرهنگی کشور در رشته مختلف آشپزی وقنادی

مدیریت آموزشگاه مدیریت خانوادهپداگوژی_آزمونگری گردشگری

باریستا از مدرسه قهوه دکوراتوری کیک های پیشرفته با امضای قوه قضائیه

محقق مولف واحیا کننده غذاهای سنتی فراموش شده

مولف کتاب آشپزی آسان با ۱۰۰۰نکته

ومجری طرح آسان آشپزشو در اینستاگرام

وهمکاری با شبکه آموزش برنامه وزین هفترنگ